Arge

Laboratuvar

Kimya laboratuvarımız müşterilerimizin talepleri doğrultusunda en kısa zamanda en uygun renk çalışmalarını hazırlamakla görevlidir. Laboratuvarımızda renk kontrol, numune çalışmaları, boya analiz işlemleri yapılmaktadır. Günlük 150 renk çalışması yapılabilmekte ve renk çalışmaları ortalama 2 gün içerisinde teslim edilmektedir

Renk çalışmaları ilk seferde doğru ve çabuk olarak yapabilecek çalışanlarımız tarafından, son teknoloji numune makineleri ve otomatik pipetleme cihazı ile yapılmaktadır. Müşteri standartlarına göre yapılan tüm testlerin ve kontrollerin değerlendirilmesi yapılarak üretimin sorunsuz devamlılığı sağlanmaktadır.

İşletmemiz mühendislik ekibi tarafından oluşturulan CatalystDye yazılımı; boya reçeteleri hazırlama, boya ve yıkama proseslerinin anlık takibini yapma, laboratuar renk çalışmalarını takip etme, okeylenen renklerin üretim planlaması ve takibini yapma gibi birçok iş yükünü hafifleterek üretimin kaliteli olarak devamlılığı sağlanmaktadır.